Bygglov och takomläggning

Äger du ditt eget hus och kanske till och med har mark har du säkert stött på det här med bygglov förut. Men även om du har gjort det kan det vara svårt att veta vad som gäller inom olika områden. En fråga som många ställer sig är huruvida du behöver ansöka om bygglov i samband med takomläggning av Plåtarbete stockholm. I den här artikeln får du mer information om det behövs bygglov när du ska lägga om taket.

Då behöver du bygglov
Vanligtvis behöver du inte ansöka om bygglov om du ska utföra en takomläggning med samma material som taket redan har. Men om du planerar att byta taket mot en ny takbeklädnad än den befintliga eller bygga om det helt och hållet kan du behöva ansöka om bygglov.

Du kan behöva bygglov om byggnaden i sig är kulturmärkt, finns i ett område som innehar en detaljplan eller om området i sig innehar klassen skyddsvärt.

Andra gånger då du kan behöva ansöka om bygglov är om du ska installera ett takfönster eller om du planerar att ändra takets form i sin helhet.

Är du det minsta osäker kan du höra av dig till din kommun för att få klara besked om vad som gäller. Men då behöver du först veta exakt vilken typ av takomläggning som ska ske och visa upp eventuella skisser på ombyggnaden.

Så ansöker du om bygglov
När du har undersökt huruvida du behöver bygglov för att lägga om ditt tak och planerar att genomföra renoveringen ska du ansöka om bygglov. Det gör du via din kommuns byggnadsnämnd.

En bygglovsansökan är skriftlig och du behöver även bifoga flertalet dokument för att de ska kunna behandla din ansökan för att de ska kunna ha något underlag när de fattar beslutat om du kan få bygglov eller inte. Här nedan finns en lista över nödvändiga dokument du behöver skicka med din bygglovsansökan.

• Detaljerad planritning
• Fasadritning
Konstruktionsritning
• Sektionsritning
• Bilder
• Kontrollplan
Ska du bygga om taket behöver du skicka med sektionsritningen och konstruktionsritningen. Bilder kan vara nödvändiga om de visar upp kulörer och det nya eventuella takmaterialet.

Det är olika hur lång tid det tar för kommunen att behandla din ansökan. Vanligtvis tar det upp till tio veckor. Det är viktigt att du väntar på besked innan du börjar att lägga om taket för att försäkra dig om att allt går rätt till. När du har fått klartecken från kommunen bör du bygga om inom fem år från att ansökan är godkänd. Tar det längre tid än så kan du behöva skicka in ansökan på nytt.

Avslutningsvis kan det vara bra att veta att det kostar att ansöka om bygglov. Det är olika från kommun till kommun men i regel ligger det mellan 10 000 och 18 000 kr.